دوره فعال در نیکارو دارد

مرکز آموزشی خانم شائقی 0501333


زمینه فعالیت:

مهارتی


مدیریت آموزشگاه: مارال شائقی

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه

آموزش مکعب روبیک

آموزش خلاقیت

بیشتر
;
پیروزی - ( نمایش کامل ) 093035******(نمایش کامل)05013

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه

آموزش مکعب روبیک

آموزش خلاقیت